460 Панти с лагер
460
Долна панта с механични блокировки

  код на статията Статичен Товар Опаковка техническа схема
460.4 1800 kg 2
460.5 3000 kg 2
https://www.himotions.it/images/himotions.svg Via dell'industria, 91 - 36030 Sarcedo (VI) Italy info@himotions.it +39 0445 367536