KIT 301.5XL 0

KIT 301.5XL 0

Kit serie XL, 5 ruote, con monorotaia nera


Codice Contenuto Kit Schema tecnico
KIT 301.5XL 0 2x 301.5XL + 307.XL + 310.XL + 332.3 + 332.6