KIT 301.5XL 1

KIT 301.5XL 1

Kit serie XL, 5 ruote, con monorotaia zincata


Codice Contenuto Kit Schema tecnico
KIT 301.5XL 1 2x 301.5XL + 307.XL + 310.XL + 333.3 + 333.6