Коловози

181, 182

Коловоз за циментиране за портали и врати

186, 187

Коловоз за фиксиране за електрически портали и врати, с кръгло гърло

190

Коловоз за фиксиране за електрически портали и врати, с гърло с форма V

2186, 2187

Коловоз INOX за фиксиране за електрически портали и врати, с кръгло гърло

https://www.himotions.it/images/himotions.svg Via dell'industria, 91 - 36030 Sarcedo (VI) Italy info@himotions.it +39 0445 367536